Stažení článku

KUPKOVÁ, L., ŠTĚPÁNEK, V. (1998): Amerika v číslech. Geografické rozhledy, 8(2), 14–15.