Stažení článku

BIČÍK, I. (1998): Úvodník. Geografické rozhledy, 8(1), 1.