Stažení článku

VILÍMEK, V. (1998): Šířková pásma a vegetační stupně Evropy. Geografické rozhledy, 8(1), 16.