Stažení článku

BIČÍK, I., PERLÍN, R. (1998): Rozvoj malé oblasti. Geografické rozhledy, 7(5), 142–144.