Stažení článku

ŠVÁCHOVÁ, M. (1998): Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Geografické rozhledy, 7(5), 156–158.