Stažení článku

VÉVODA, B. (1998): Atlas škol. Geografické rozhledy, 7(5), 166.