Stažení článku

FRÁNĚ, L. (2015): Česká krajní pravice: kde nachází své voliče? Geografické rozhledy, 24(5), 30–31.