Stažení článku

BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24(4), 1.