Stažení článku

KŘÍŽEK, M. (2015): Gravitace a tíhové pole Země. Geografické rozhledy, 24(4), 2–3.