Stažení článku

HRDINA, A., ROMPORTL, D. (2015): Horká místa světové druhové rozmanitosti. Geografické rozhledy, 24(4), 6–7.