Stažení článku

MALIŠ, I. (1997): Několik poznámek k maturitní zkoušce ze zeměpisu. Geografické rozhledy, 6(3), 101–102.