Stažení článku

UXA, M., KŘÍŽEK, M., MIDA, P. (2015): Relativní výšková členitost reliéfu. Geografické rozhledy, 24(4), 22–23.