Stažení článku

KRÁL, V. (1996): Vývoj zeměpisných názvů na našem území. Geografické rozhledy, 5(5), 150–152.