Stažení článku

CHUMAN, T., HRUŠKA, J. (2015): Degradace zemědělských a lesních půd. Geografické rozhledy, 25(2), 4–7.