Stažení článku

RIEZNER, J., KUČEROVÁ, S. R., STROUFOVÁ, V. (2017): Tradiční stavitelství uzpůsobené klimatickým podmínkám – příklad krušnohorského lidového domu. Geografické rozhledy, 26(5), 30–32.