Stažení článku

NOVÁČEK, A., (2017): Střední Asie na pomezí kultur a civilizací. Geografické rozhledy, 26(4), 2–3.