Stažení článku

DRAČKA, O. (1995): Národní park Labské pískovce nebo České Švýcarsko. Geografické rozhledy, 5(1), 20–21.