Stažení článku

FRAJER, V. (1995): Zeleň v krajině. Geografické rozhledy, 5(1), 30–31.