Stažení článku

VÍTEK, J. (1995): Skalní města v Čechách. Geografické rozhledy, 4(3), 90.