Stažení článku

Dopis náměstka ministra V. Bízka. Geografické rozhledy, 4(2), 34.