Stažení článku

DRBOHLAV, D. (1994): Migrace a Severočeský kraj. Geografické rozhledy, 4(2), 35–38.