Stažení článku

KOCOVÁ, T. (2014): Postavme se hladu v hodinách zeměpisu! Geografické rozhledy, 24(2), 20–21.