Stažení článku

DZÚROVÁ, D. (1994): Severní Čechy – délka života – životní prostředí. Geografické rozhledy, 4(2), 56–57.