Stažení článku

SOBOTA, K. (1994): Podkrušnohoří v hodině zeměpisu. Geografické rozhledy, 4(2), 60–61.