Stažení článku

HOLEČEK, M. (1994): Otázky geografie I. Geografické rozhledy, 4(2), 63–64.