Stažení článku

HOLEČEK, M. (1994): Nové učebnice nakladatelství ČGS. Geografické rozhledy, 4(1), 5.