Stažení článku

LANGHAMMER, J. (1994): Severní Čechy a lhostejnost. Geografické rozhledy, 4(1), 6.