Stažení článku

KOPAČKA, L. (1994): Proč je ekologická situace severních Čech jen mementem? Geografické rozhledy, 4(1), 7–8.