Stažení článku

KÜHNLOVÁ, H. (1994): Hledáme spolupracovníky a zveme vás na exkurzi do Švýcarska. Geografické rozhledy, 4(1), 8.