Stažení článku

RASL, Z. (1994): Hamr v Dobřívi. Geografické rozhledy, 4(1), 9.