Stažení článku

RUBÍN, J. (1994): Jevanskou pahorkatinou. Geografické rozhledy, 4(1), 12–13.