Stažení článku

BRINKE, J. (1994): Austrálie – kontinent kontrastů. Geografické rozhledy, 4(1), 14–17.