Stažení článku

TRÁVNÍČEK, D. (1994): Halič. Geografické rozhledy, 4(1), 17.