Stažení článku

ČIHAŘ, M. (1994): Problémy přírody v srdci Evropy. Geografické rozhledy, 4(1), 21–24.