Stažení článku

WAHLA, A., HERINK, J. (1994): Gerhard Mercator (1512-1594). Geografické rozhledy, 4(1), 28.