Stažení článku

ŠULC, P. (1994): Geografická exkurze do Švýcarska. Geografické rozhledy, 4(1), 29.