Stažení článku

KÜHNLOVÁ, H. (1994): Mezinárodní charta geografického vzdělávání. Geografické rozhledy, 3(5), 137–138.