Stažení článku

KRTIČKA, L. (2014): Rozlohy souostroví v Oceánii v rámci exkluzivních ekonomických zón. Geografické rozhledy, 24(2), 30–32.