Stažení článku

BIČÍK, I. (2014): Úvodník. Geografické rozhledy, 24(1), 1.