Stažení článku

BARTOŇOVÁ, D. (1994): Demografie (nejen) pro demografy. Geografické rozhledy, 3(4), 119.