Stažení článku

HANUS, M., OUBRECHTOVÁ, V. (2014): Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou I. Geografické rozhledy, 24(1), 14–16.