Stažení článku

BALATKA, B. (1993): Vodopády na Díreckém potoce v Radnické vrchovině. Geografické rozhledy, 3(2), 45.