Stažení článku

RUBÍN, J. (1993): Velkoplošná chráněná území přírody v České republice. Geografické rozhledy, 3(2), 47–48.