Stažení článku

ORDOŠ, M. (1993): Druhý krok do Evropy. Geografické rozhledy, 3(2), 51–52.