Stažení článku

KUPROVÁ, B., SIVKOVÁ, O. (2014): Prameny demografických dat v minulosti a dnes. Geografické rozhledy, 24(1), 21–23.