Stažení článku

BEDNÁŘOVÁ, H., PERLÍN, R. (2014): Riziko finančního úpadku malých obcí na příkladu obce Prameny. Geografické rozhledy, 24(1), 30–32.