Stažení článku

NEWERKLA, S. M. (2014): Dědictví Rakousko-Uherska v jazyce našich sousedů: Stopy češtiny ve vídeňské němčině. Geografické rozhledy, 23(5), 5–7.