Stažení článku

Budou nás pravnoučata proklínat za náš vztah k životnímu prostředí? Slovo má Ivan Dejmal. Geografické rozhledy, 1(7-8), 138.