Stažení článku

ANDĚL, J., POŠTOLKA, V. (1992): Životní prostředí severozápadních Čech. Geografické rozhledy, 1(7-8), 139–141.