Stažení článku

BRÁZDIL, R. (1992): Scénáře globálního oteplování Země a jeho možné dopady. Geografické rozhledy, 1(7-8), 141–143.